Biyoinformatik

Biyoinformatik Hizmetler

Gen Era Diagnostik olarak yeni nesil dizileme ve mikroarray alanlarında, örnek eldesinden biyoinformatik analizlere kadar kapsamlı çözümler sunuyoruz. Alanında uzman biyoinformatik ekibimiz ile hem yaşam bilimleri hem de moleküler tanı alanlarındaki klinisyen ve araştırmacılara eksiksiz destek sağlıyoruz.

Analiz Destek Süreci

01

Analiz Yöntemi ve Basamaklarının Tayini

02

İstatistiksel Yaklaşım Belirlenmesi ve Analiz

03

Analiz Özeti ve Görsel Paylaşımı

Biyoinformatik Analiz Eğitimi

Uygulamalı eğitimler ile biyoinformatik analiz süreçleri hakkında daha detaylı bilgi edinme imkanı sağlıyoruz.

Klinik Biyoinformatik Analiz

Yeni nesil genomik teknolojiler ile üretilen yüksek miktardaki verinin, hızlı ve doğru analiz edilmesi için klinik alanda deneyimli biyoinformatik uzmanlarımız ile birlikte klinisyenlere hizmet sağlıyoruz.

Firmamız tarafından geliştirilen otomatik varyant anotasyon ve yorumu yapan GenerAVI ile hastalık/fenotiple ilişkili tüm varyantları net ve anlaşılır bir analiz özeti olarak klinisyenlere sunuyoruz.

ico_01

Windows, Linux ve Mac OSX uyumlu

ico_02

Uzman Varyant Veritabanı

ClinVar Expert Panel, SIMBA, ENIGMA, PharmGKB gibi biyoinformatik araçlar ile  varyant sorgulaması

ico_03

Kurum İçi Veritabanı

Önceki analiz sonuçları ile oluşturulan veritabanı ile varyantın popülasyon frekansı hesabı

ico_04

Klinik Sınıflandırma

GenerAVI her varyantı 12 ACMG kanıtını baz alarak patojenitesine göre otomatik olarak sınıflandırır

ico_05

Varyant Filtreleme

Klinik anlam, patojenite, populasyon frekansları gibi kritlerere dayanan varyant filtreleme sistemi

ico_06

Analiz Özeti

Klinik anlamı olan, fenotiple uyumlu varyantlar ile birlikte benin varyantlar, VUS ve sekonder bulgularını içeren özet

Yaşam Bilimleri

yasambilimleri

Yaşam bilimleri alanında, tüm genom dizilemeden metagenomik analizlere kadar geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Analiz hizmetlerimizde biyoinformatik destek sürecimiz, proje öncesinde başlıyor.

  • RNA Dizileme ve Transkriptom Analizi
  • Tüm Genom ve Ekzom Dizi Analizi
  • Metagenomik: Microbiyom Profilleme
  • Epigenom Analizi
  • Genotip Analizi
  • Real Time PCR Analizi

İlgili Biyoinformatik Platformlar

Archer Analysis Logo
Spohia DDM Logo
Generavi Logo

Ekibimiz Size Ne Sunuyor

Bütünleşik proje yönetimi:
Deney dizaynından proje yönetimine

Yüksek bilgi gizliliği ve güvenliği

Optimize iş akışı

Güncel analiz ve görsel çıktı ile tanıda ve araştırmada hedefe hızlı ulaşma imkanı

Güncel bilimsel bilgi

Hızlı sonuç üretimi