Hakkımızda

GELECEĞİ YÖNETMEK
GENLERİMİZDE VAR.

Gen Era 2013 yılında ilk kurulduğu günden itibaren moleküler tanı ve yaşam bilimleri alanında ülkemizin öncü girişimi olmak için sıkı bir çalışma içerisindedir. Yetkin kadrosu ve amaca yönelik ürün ve hizmetlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş geniş ürün portföyüyle, bilim insanları, klinisyenler, laboratuvarlar ve en nihayetinde son kullanıcılar için değer yaratmayı amaçlar.

GEN ERA'da KARİYER

Ekibimize katılmak ister misin?

Gen Era Office

VİZYONUMUZ

Yetkin kadrosu ve amaca yönelik ürün ve hizmetlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş geniş ürün portföyüyle, bilim insanları, klinisyenler , laboratuvarlar ve en nihayetinde son kullanıcılar için değer yaratmayı amaçlar.

KVKK Politikamız

Gen Era Diagnostik olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunarken birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

Bu süreçler hakkında ayrıntılı bilgi için aydınlatma metinlerimizi ve kişisel bilgi koruma adına kullanabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu aşağıda bilgilerinize sunarız.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Gen Era 2013 yılında ilk kurulduğu günden itibaren moleküler tanı ve yaşam bilimleri alanında ülkemizin öncü girişimi olmak için sıkı bir çalışma içerisindedir. Yetkin kadrosu ve amaca yönelik ürün ve hizmetlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş geniş ürün portföyüyle, bilim insanları, klinisyenler , laboratuvarlar ve en nihayetinde son kullanıcılar için değer yaratmayı amaçlar. Bu faaliyetlerini yürütürken TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içererek; risk yönetimini güvence altına almayı, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmeyi ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerini düzenlemeyi esas almaktadır.

Bu doğrultuda Bilgi Güvenliği Politikamız;

  • Gen Era Diagnostik A.Ş.' nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesi olan erişebilirlik, bütünlük ve gizliliğin sürekliliğini sağlamak.
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulanabilir yasal şartların karşılanmasını ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmek.
  • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak.
  • Tüm çalışanların sürekli eğitimler ile Bilgi Güvenliği konusunda farkındalığını sağlamak.
  • Gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm Bilgi Güvenliği açıklarının dikkate alınmasını sağlamak.
  • İş sürekliliğini sağlayarak devamlılığını test etmek.
  • Bilgi Güvenliği konusunda sürekli değerlendirmeler ile risklerin tespiti ve kontrol edilebilirliğini sağlamak
  • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
  • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.