Non İnvaziv Prenatal Tarama

Non-invaziv prenatal tarama (NIPT), hücre dışı DNA’nın analizine dayanan, doğum öncesi bir tarama yöntemidir. Bu yöntem ile anneden özel bir tüpe alınan periferik kan örneğinden fetüse ait DNA izole edilerek kromozom anomalileri açısından taranabilir.

VeriSeq NIPT v2  maternal kan örneği kullanılarak fetüse ait genomik anomalileri saptanmasına yarayan bir NIPT testidir. 10. Gebelik haftasına kadar erken bir dönemde uygulanabilir.

VeriSeq NIPT v2 ile Kapsamlı Prenatal Test Dönemi!

Yeni Nesil Dizileme teknolojisi ile çalışan VeriSeq NIPT v2, tüm genom dizileme yöntemini kullanır. Bu sayede trizomi 21, trizomi 18 ve trizomi 13’e ek olarak tüm nadir otozomal anöploidiler, cinsiyet kromozomu anöploidileri ve tüm otozomal kromozomlardaki 7 MB’dan büyük delesyon ve duplikasyonlar tespit edilebilir. 

  • Genom çapında fetal kromozomal anomali tespiti : 2300'ün üzerinde örnek ile valide edilmiş kapsamlı test menüsü
  • Eşsiz performans : Yüksek doğruluk, hızlı sonuç
  • Basit ve ölçeklenebilir iş akışı : Uygulama kolaylığı, 24, 48 veya 96 örnek analizi

VeriSeq NIPT ile Güvenilir Sonuçlar

Yüksek Hassasiyet ve Özgüllük

Yüksek Hassasiyet ve Özgüllük

Cinsiyet Kromozomları Konkordansı

Cinsiyet Kromozomları Konkordansı

 

Sonraki

Detaylar için tıklayın.