Real Time-qPCR (RT-qPCR) Çözümleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) qPCR Tanı Kiti

SARS-CoV-2 virüsünün tespiti için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından tasarlanan RT-PCR primer ve probları IDT güvencesiyle ISO 13485: 2016 koşulları altında üretilmektedir. . Kit, primerlere ek olarak 5 ‘FAM – ZEN ™ / Iowa Black® FQ veya 5’ FAM / 3’ Black Hole Quencher® (BHQ) problarını içerir. 2019-nCoV kontrolleri ayrıca temin edilmektedir.

Charité/Berlin (WHO) Protokolüne Uygun Tanı Kiti

SARS-CoV-2’nin tespiti için Charité – Universitätsmedizin Berlin Viroloji Enstitüsü, Alman Enfeksiyon Araştırmaları Merkezi, Tib-Molbiol, Erasmus MC, Rotterdam ve diğer kuruluşlardaki araştırmacılar tarafından tasarlanan RT-PCR primer ve probları IDT güvencesiyle ISO 13485: 2016 koşulları altında üretilmektedir. Berlin Paneli olarak da bilinen kit ile SARS-CoV-2’nin pozitifliğini saptamak için RdRp ve E genleri analiz edilir. Kit, primerlere ek olarak 5 ‘FAM – ZEN ™ / Iowa Black® FQ problarını içerir.

SARS-CoV-2 qPCR Panel Tasarımı

COVID-19 ile mücadelede temel adım olan tanı testleri için eşsiz güvenilirlik ve saflıktaki primer ve problar, tasarımınız doğrultusunda hızlı bir şekilde teslim edilir. Tasarım konusunda destek almak ve daha fazla bilgiye ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

One-step RT-qPCR kitleri

One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit

One Step PrimeScript RT-PCR prob yakalama yöntemiyle çalışan, tek aşamalı bir RT-PCR kitidir.

Tüm RT-PCR adımları tek bir tüpte gerçekleştirilebilir. Reaksiyon sırasında reaktif ekleme gerekliliği olmadığından kontaminasyon riski en aza iner ve iş akışı basitleşir. Kit, az miktarlardaki RNA’nın tespiti için kullanılabilir.

One Step PrimeScript III RT-PCR Kit

Tek basamak RT-qPCR ve < 1 saat reaksiyon süresi. 

One Step PrimeScript RT-PCR III RT-qPCR Mix, tek aşamalı, prob yakalama yöntemiyle (5’ nükleaz metodu) çalışan bir 2X RT-qPCR master miksidir. Isıya ve inhibitörlere dirençli PrimeScript III RTase reverse transkriptaz enzimi, hot start PCR enzimi Takara Taq HS ve optimize bir reaksiyon tampon çözeltisi içerir.

Hızlı ve basit protokolü sayesinde ters transkripsiyon ve qPCR reaksiyonlarının aynı tüpte gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak kontaminasyon riskini azaltır.

PrimeDirect Probe RT-qPCR Mix

PrimeDirect Probe RT-qPCR Mix, prob yakalama yöntemiyle (5′-nükleaz metodu) çalışan, tek basamaklı RT-PCR çalışmaları için tasarlanmıştır. Reaksiyon karışımlarının kolay hazırlanmasını sağlamak için 2X olarak temin edilir. RNA izolasyonuna ihtiyaç duymadan, doğrudan primer numune (kan, sürüntü, 

serum, hücre, vs.) ile çalışma imkanı sağlar.

Yeni Nesil Dizileme Çözümleri

SARS-Cov-2 virüsünün sürveyans çalışmasını yapmak ve evrimini ve yayılımını tespit edebilmek için yeni nesil dizileme çözümlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Illumina COVIDSeq Test (RUO)

Bu ürünün in vitro tanı (IVD) versiyonu FDA Acil Kullanım Onayı (EUA) ile sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kullanılmaktadır. ABD dışındaki ülkelerde sadece araştırma amaçlı (RUO) kullanıma uygundur.

Amplikon tabanlı Illumina COVIDSeq yeni nesil dizileme paneli, COVID-19 ile uyumlu semptomlara sahip kişilerden alınan nazofaringeal, orofaringeal ve orta türbinat nazal sürüntü örneklerinde SARS-CoV-2 virüsüne ait RNA’yı tespit etmek için tasarlanmış 2019-nCoV primerlerini içerir.

COVIDSeq Testi SARS-CoV-2 virüsüne özgü dizileri çoğaltmak için tasarlanmış 98 amplikonla, doğrulanmış ve herkese açık ARTIC multipleks PCR protokolünün değiştirilmiş bir sürümünü kullanır. Her numunede 11 insan mRNA hedefinden oluşan dahili kontrol bulunur.

Doğruluk: Yüksek doğrulukta tespit için SARS-CoV-2’de 98 bölge hedeflenir.

Verim: 3072 örnek, NovaSeq 6000 sisteminde 12 saatte sonuçlanır. RUO modlu sistemlerde NextSeq500 / 550 / 550Dx’te 12 saatte 384 örnek sonucu verir.

Kalite Kontrol: Her reaksiyonda 11 insan mRNA hedefinden oluşan dahili kontrol bulunur.

Esneklik: NovaSeq 6000 S4 ve SP akış hücrelerinde ve NextSeq 500/550 / 550Dx RUO modu HO akış hücresinde çalışılabilir.

Illumina COVIDSeq Test

Respiratory Virus Oligos Panel

Illumina’nın  Respiratory Virus Oligos Paneli, SARS-Cov-2 ve SARS-Cov suşları dahil olmak üzere Influenza A/B, Adenovirüs, Rhinovirüs,  Bocavirüs vb. yaygın solunum virüslerinin yüksek hassasiyette tespitini ve karakterizasyonunu sağlar. Oligo probları, yüksek derecede mutajenik bölgelerde bile etkilidir ve hızla gelişen RNA virüslerinin hedeflenmesine imkan tanır.  llumina RNA Prep with Enrichment kiti ile birlikte kullanılabilir.

Resiratory Virus Oligo Panel ile Tespit Edilen Virüsler

 • Human coronavirus 229E
 • Human coronavirus NL63
 • Human coronavirus OC43
 • Human coronavirus HKU1
 • SARS-CoV-2
 • Human adenovirus B1
 • Human adenovirus C2
 • Human adenovirus E4
 • Human bocavirus 1 (Primate bocaparvovirus 1 isolate st2)
 • Human bocavirus 2c PK isolate PK-5510
 • Human bocavirus 3
 • Human bocavirus 4 NI strain HBoV4-NI-385
 • KI polyomavirus Stockholm 60
 • WU Polyomavirus
 • Human parechovirus type 1 PicoBank/HPeV1/a
 • Human parechovirus 6
 • Human rhinovirus A89
 • Human rhinovirus C (strain 024)
 • Human rhinovirus B14
 • Human enterovirus C104 strain: AK11
 • Human enterovirus C109 isolate NICA08-4327
 • Human parainfluenza virus 1
 • Human parainfluenza virus 2
 • Human parainfluenza virus 3
 • Human parainfluenza virus 4a
 • Human metapneumovirus (CAN97-83)
 • Respiratory syncytial virus (type A)
 • Human Respiratory syncytial virus 9320 (type B)
 • Influenza A virus (A/Puerto Rico/8/1934(H1N1))
 • Influenza A virus (A/Korea/426/1968(H2N2))
 • Influenza A virus (A/New York/392/2004(H3N2))
 • Influenza A virus (A/goose/Guangdong/1/1996(H5N1))
 • Influenza A virus (A/Zhejiang/DTIDZJU01/2013(H7N9))
 • Influenza A virus (A/Hong Kong/1073/99(H9N2))
 • Influenza A virus (A/Texas/50/2012(H3N2))
 • Influenza A virus (A/Michigan/45/2015(H1N1))
 • Influenza B virus (B/Lee/1940)
 • Influenza B virus (B/Wisconsin/01/2010)
 • Influenza B virus (B/Brisbane/60/2008)
 • Influenza B virus (B/Colorado/06/2017)
 • Influenza B virus (B/Washington/02/2019)
 • Human control genes

CleanPlex SARS-CoV-2

Paragon CleanPlex SARS-CoV-2 kiti SARS-CoV-2 virüs araştırma ve sürveyans çalışmaları için tasarlanmış bir yeni nesil dizileme panelidir. Multiplex PCR yöntemini kullanan bu kit ile SARS-CoV-2 virüsünün tüm genomu dizilenebilir.  Paragon Genomics CleanPlex teknolojisi ile RNA’dan kütüphane hazırlık aşaması 5.5 saat içinde tamamlanır.

Bio-Rad

Damlacıklı Dijital PCR (ddPCR) Çözümleri

SARS-CoV-2 Damlacıklı Dijital PCR (ddPCR) Kit

Tespit hassasiyetini çok daha ileri bir noktaya taşıyan ddPCR teknolojisi ile düşük viral yüke sahip örneklerde dahi hassas ve yüksek doğrulukta sonuçlar elde etmek mümkün.

Bio-Rad QX200 ve QXDx AutoDG sistemleri ile uyumlu olan FDA onaylı SARS-CoV-2 ddPCR Kiti, nazofaringeal sürüntü/aspirat, burun sürüntüsü/aspirat gibi örneklerden, kalitatif SARS-CoV-2 nükleik asit tespiti gerçekleştirebilir.  Ayrıca N1 ve N2 genlerinin tespitinde, 0.26-0.29 kopya/ul kadar düşük hassasiyete ulaşılabildiği gösterilmiştir. Test, triplex probe assay olup N1, N2 ve RP genlerinin tek tüpte tayinini sağlamaktadır. 

*Bu kit sadece araştırma amaçlı kullanım içindir.

Biorad SARS-CoV-2 Standart

Biorad SARS-C0V-2 standardı 5 hedef gen (E, N, Orf1ab, RdRP ve S Genleri) içeren sentetik RNA transkripleri ile üretilmiştir. Biorad ddPCR ile 200.000 cp/ml’de tüm genlerin  kantitasyonu yapılmıştır. Koronavirüs çalışmalarının ekstrasyon, amplifikasyon ve deteksyon gibi farklı uygulama süreçlerinin validasyonu için referans materyal olarak  kullanılabilir.

Biorad SARS-CoV-2 Negatif

The SARS-CoV-2 Negative sentetik matrikste formüle edilmiş 75,000 kopya/ml genomik DNA içerir.

Referans Materyalleri

Integrated DNA Technologies

IDT 2019-nCoV Plazmid Kontrolleri

2019-nCoV, SARS, and MERS virüslerinin nükleokapsid bölgelerinin tamamını içeren plasmid kontrolleridir. Daha fazlası için.

 • 2019-nCoV_N_Positive Control: 2019-nCoV’a ait nükleokapsid N gen bölgesini içerir.
 • Hs_RPP30 Positive Control: İnsan genomunda bulunan RPP30 genini içerir.
 • MERS-CoV
 • SARS-CoV
Sera Care

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Verifikasyon Paneli

Bu panel, dizayn aşamasındaki testlerin optimizasyonu amacı ile kullanılır. Testin LOD değerini, farklı test uygulamalarının karşılaştırılması ve uygulama ekibinin çalışma verimi ile ilgili önemli bilgiler sağlar. Ürün tüm SARS-COV-2 viral genomunu içeren pozitif kontrol materyali ile birlikte insan genomunda RNase P genini hedefleyen negatif kontrol materyali içerir. 

AccuPlex™ SARS-CoV-2 Referans Materyali

Testlerde günlük performans değerlendirmesi amacı ile kullanılabilen bu solüsyon pozitif ve negatif referans materyali içermektedir. Tüm SARS-CoV-2 genomunu içermektedir.

AccuPlex™ SARS-CoV-2, Flu A/B and RSV Verifikasyon Paneli

AccuPlex™ SARS-CoV-2, Flu A/B and RSV Verifikasyon Paneli, SARS-CoV-2, flu A/B ve respiratör sinsityal virüs (RSV)’yi multipleks test metodu ile tespit etmek amaçlı kullanılmaktadır. Üç farklı konsantrasyonda pozitif referans materyali ile birlikte insan RNaz P genine dizayn edilmiş negatif kontrol materyalini içermektedir.

 

Sonraki

Detaylar için tıklayın.